Lak­a­ri

Maa­han asen­net­ta­va aurinko­s­äh­kö­jär­jes­tel­mä raken­ne­ta­an Lak­a­rin teol­li­su­usa­lueel­le Raum­an kau­pun­ki­in. Ens­im­mäi­nen ja Suo­men suurin aurinko­s­äh­kö­pro­jek­ti kat­taa noin 40 heh­ta­a­r­in alueen Raum­an kau­pung­in omista­mal­la maal­la. LON­Gi-val­mista­jan 58 212 panee­lin ja 77 Sungrow-invert­te­rin asen­net­tu koko­nais­ka­pa­si­tee­t­ti on 32 MW.
Verkkoyh­teys alueel­li­seen säh­kön­to­imit­ta­ja­an Sata Vak­ka­an verkko­on tapah­tuu yhti­ön oman 110 kV säh­köa­se­man kautta.

Tytäryh­tiöm­me CPC Fin­land Oy vas­taa koko­nais­ke­hityk­se­stä. SUVIC tukee toteu­tus­ta pääu­ra­koit­si­ja­na. PV-hank­keen odo­te­ta­an val­mis­tu­van maa­lis-huh­ti­ku­us­sa 2024.

Osallistuminen hankkeeseen

Tiedot

Turbiinit/moduulit

58.212 x LON­Gi Paneelit

Kokonaisteho

32 MW

Rakennusaika

2023–2024

Ota yhteyttä