Suo­ma­lai­sen aurinko­s­äh­köhank­keen toteut­ta­mi­nen Lakari

Suo­ma­lai­sen Lak­a­ri-hank­keem­me toteu­tus on käyn­nis­sä. Alueen raiv­auk­sen ja val­mis­te­lun jäl­keen perus­paa­lut ovat parhail­la­an asen­nus­vai­he­es­sa. Tämä luo poh­jan myö­hem­mäl­le toteutukselle.

Avo­imen ken­tän aurinko­s­äh­kö­vo­ima­lat raken­ne­ta­an Lak­a­rin teol­li­su­usa­lueel­le Raum­an kau­pun­ki­in. Ens­im­mäi­nen ja Suo­men suurin aurinko­s­äh­kö­pro­jek­ti kat­taa noin 40 heh­ta­a­r­in alueen Raum­an kau­pung­in omista­mal­la maal­la. Moni­puo­li­nen maas­to vaih­te­lee kau­pung­in enti­se­stä kaa­to­pa­ik­ka-aluees­ta tur­ve­met­sään ja nur­mi­pel­loil­le. Tämä tekee raken­nus­hank­kees­ta moni­mut­kai­sen ja edel­lyt­tää eri­lai­sia perustamisratkaisuja.

Koko kehity­styön toteut­ti tytäryh­tiöm­me CPC Fin­land Oy. Toteu­tuk­ses­ta vas­taa EPC Suvic Oy.

 

Han­ket­ta kosk­evat tiedot

Moduulit
58.212 x LON­Gi Paneelit

Koko­nai­s­te­ho
32 MW

Raken­nu­s­a­ika
Alku­ke­sä 2024

 

Kuvia hank­kees­ta

Ota yhteyttä

+49-5971-8608-55

+49-5971-8608-60