Lappf­järd

Lappf­jär­din tuuli­puis­to sija­it­see Kris­ti­ne­sta­din lähel­lä Lounais-Suomessa.

Han­ke on tytäryh­tiöm­me CPC Fin­land Oy:n ja Prime Capi­tal AG yht­eis­työhan­ke. Tuuli­puis­to toteu­te­ta­an tur­bi­i­ni­val­mista­ja Ves­tasin kans­sa sekä Suvicin, Hita­chin, Veon ja Maar­a­ken­nus Hautalan avustuksella.

Han­ke toteu­te­ta­an kah­des­sa raken­nus­vai­he­es­sa, jois­ta ens­im­mäi­nen on jo saa­tu onnis­tu­nee­sti päätökseen.

Ens­im­mäi­sen raken­nus­vai­he­en toteu­tus kes­ti ennä­tyk­sel­li­set 18 kuukau­tta, ja sen käyt­töö­not­to­päivä on vuo­den 2022 lopus­sa ja koko­nais­ka­pa­si­tee­t­ti 192 MW. Samal­la asen­net­ti­in 31 Ves­tas V162 6,2 MW:n tuuli­vo­ima­laa, joiden napa­kor­keus on 230 metriä. Toteu­tunut tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­t­ti vas­taa koko Vaa­san kau­pung­in väes­tön (noin 70 000 asukas­ta) sähkönkulutusta.

Toinen raken­nus­vai­he lisää tuuli­puis­ton koko­nais­ka­pa­si­tee­t­tia vie­lä 50 MW:lla. Tuuli­vo­ima­lo­iden määrä kas­vaa siten kah­deksal­la ja on nyt yhte­en­sä 39 Ves­tas V162 6,2MW. Hank­keen toteu­tus on jo täy­des­sä vauh­dis­sa, ja se saa­da­an päät­ök­seen aika­t­au­lun mukai­ses­ti vuo­den 2023 lop­pu­un mennessä.

Osallistuminen hankkeeseen

Tähän hankkeeseen ei liity rahoitusosuuksia.

Tiedot

Turbiinit/moduulit

39 x Ves­tas V162 – 6.2 MW

Kokonaisteho

242 MW

Rakennusaika

2022–2023

Ota yhteyttä