Lakiakan­gas 1 + 2

Vuo­des­ta 2011 läh­ti­en CPC Fin­land Oy, joka on CPC Ger­ma­nia GmbH & Co. koko­n­a­an omista­ma tytäryh­tiö, on ollut CPC Fin­land Oy tytäryh­tiö. KG, on kehittänyt maal­la sija­its­evia tuuli­puisto­hank­kei­ta Suomessa.

Kah­den tuuli­puis­ton, Lakiakan­gas 1 (6,9 MW vuon­na 2017) ja Lakiakan­gas 2 (50,4 MW vuon­na 2019), käyt­töö­no­ton myö­tä CPC Fin­land Oy:n asen­net­tu koko­nais­ka­pa­si­tee­t­ti on 57,3 MW. Jo hyväk­sy­tyn yli 400 MW voima­la­sal­kun menes­tyk­se­käs toteut­ta­mi­nen on siis alkanut.

Lakiakan­gas 2 ‑lip­pu­lai­va­hank­keen tuot­ta­ma säh­kö oste­ta­an usei­den vuo­si­en ajan Goog­len kans­sa sol­mitul­la ens­im­mäi­sel­lä suo­ma­lai­sel­la säh­kön­hank­in­tas­opi­muk­sel­la (PPA).

Han­ke rahoi­tet­ti­in ja toteu­tet­ti­in ilman val­ti­on tukia, ja se toteu­tet­ti­in ja otet­ti­in käyt­töön vain kah­den­tois­ta kuukau­den kulues­sa raho­ituk­sen päättymisestä.

Osallistuminen hankkeeseen

Tähän hankkeeseen ei liity rahoitusosuuksia.

Tiedot

Turbiinit/moduulit

2 x Ves­tas V126 — 3.45 MW
12 x Ves­tas V150 — 4.2 MW

Kokonaisteho

Rakennusaika

Ota yhteyttä