Kategoria: Unkategorisiert

Tuuli Inves­to­in­ti­palk­in­to

Tuuli Inves­to­in­ti­palk­in­to

Olem­me erit­täin ylpei­tä tytäryh­ti­ö­stäm­me CPC Fin­land Oy.Koppö Ener­gy Clus­ter ‑han­ke, joka on kehitet­ty yhdes­sä Prime Capi­tal­in kans­sa, on juuri saa­nut inno­vaa­tio­pal­kin­non Lon­toos­sa jär­jes­te­tyssä vuo­sit­tais­es­sa Glo­bal Wind Invest­ment Awards ‑kil­pai­lussa. Kopp­ön ener­giak­lus­te­rin sydän on Kris­ti­ne­sta­di­in / Suo­meen raken­net­ta­va 200 MW lai­tos vihreän vedyn tai säh­köi­sen metaa­nin tuo­tan­toa var­ten. Sitä täy­den­tää 600 MW salk­ku alueel­li­sia uusi­utu­via energialähteitä […]