p642077

Tuuli Inves­to­in­ti­palk­in­to

Tuuli Inves­to­in­ti­palk­in­to

Olem­me erit­täin ylpei­tä tytäryh­ti­ö­stäm­me CPC Fin­land Oy.Koppö Ener­gy Clus­ter ‑han­ke, joka on kehitet­ty yhdes­sä Prime Capi­tal­in kans­sa, on juuri saa­nut inno­vaa­tio­pal­kin­non Lon­toos­sa jär­jes­te­tyssä vuo­sit­tais­es­sa Glo­bal Wind Invest­ment Awards ‑kil­pai­lussa. Kopp­ön ener­giak­lus­te­rin sydän on Kris­ti­ne­sta­di­in / Suo­meen raken­net­ta­va 200 MW lai­tos vihreän vedyn tai säh­köi­sen metaa­nin tuo­tan­toa var­ten. Sitä täy­den­tää 600 MW salk­ku alueel­li­sia uusi­utu­via energialähteitä […]

Krim­pen­fort­in tuuli­puis­ton laa­jen­ta­mi­sel­le myön­net­ty rakennuslupa

Krim­pen­fort­in tuuli­puis­ton laa­jen­ta­mi­sel­le myön­net­ty rakennuslupa

Der UMa­nia GmbH & Co. Wind­park Krim­pen­fort KG myön­net­ti­in maa­lis­ku­un lopus­sa BImSchG-lupa Nord­ex N149/5.X ‑tuuli­vo­imal­al­le. Tuuli­vo­imal­an napa­kor­keus on 125 metriä ja teho 5,7 MW. Hank­ke­es­sa laa­jen­ne­ta­an nyky­istä pysä­kö­in­ti­al­uet­ta kau­pung­in ete­läo­sa­ssa. Vecht­an kau­pun­gil­la on täl­lä het­kel­lä kol­me jär­jes­tel­mää, jois­ta yhtä käyt­tää jo edel­lä mai­nit­tu han­keyh­tiö. Yht­ei­sy­ri­tyk­sen omistavat puo­lik­si CPC Ger­ma­nia GmbH & Co. KG, Rhei­ne, ja […]