Lakiakan­gas 3

Lakiakan­gas 3 ‑han­ke on suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu CPC Fin­lan­din ja Hel­sin­gin kau­pung­in lii­kelai­tok­sen Hele­nin yht­ei­sy­ri­tyk­senä.
Vuon­na 2023 raken­net­tu tuuli­vo­ima­puis­to siir­ret­ti­in koko­nai­suudes­sa­an kunn­al­li­sel­le liikelaitokselle.

Tuuli­vo­ima­puis­to sija­it­see Iso­jo­el­la ja Kris­ti­in­an­kau­pun­gis­sa. Sen infra­struk­tu­uri­in kuuluu säh­köa­se­ma ja 31 kilo­me­trin pitui­nen 110 kilo­vol­tin kaa­pe­li­reit­ti. Nämä toteu­tet­ti­in jo hein­ä­ku­us­sa 2021, kak­si kuukau­tta ennen suun­ni­tel­tua val­mis­tu­mis­ta. Tuuli­vo­ima­lo­iden pysty­ty­spro­ses­si alkoi syys­ku­us­sa 2021. Tuuli­puis­to otet­ti­in käyt­töön jo vuo­den 2021 lopus­sa, ja se on sii­tä läh­ti­en syöt­tänyt vihre­ää säh­köä Suo­men sähköverkkoon.

Tuuli­puis­ton koko säh­kön­tu­o­tan­to myy­dään Hele­n­il­le pit­kä­ai­kai­sel­la säh­kö­nosto­so­pi­muk­sel­la. Lakiakan­gas 3 toteut­ta­mi­nen lisää Lakiakan­gasin voima­la­sal­kun ennu­stet­tua koko­nais­ka­pa­si­tee­t­tia 34 tur­bi­i­ni­in ja 143 MW:iin.

Osallistuminen hankkeeseen

Tähän hankkeeseen ei liity rahoitusosuuksia.

Tiedot

Turbiinit/moduulit

20 x Ves­tas V150 — 4.3 MW

Kokonaisteho

Rakennusaika

Ota yhteyttä