Knip­pen

Freu­den­ber­gin kau­pung­in koil­lis­puo­lel­la sija­its­eval­la Knip­pen-joel­la sija­its­eva tuuli­puis­to koos­tuu kol­mes­ta Nord­ex­in N117‑2,4 MW:n tyyp­pi­se­stä turbiinista.

Hank­keen toteut­ta­mi­sa­ika­t­au­lua lykät­ti­in usei­ta ker­to­ja pai­kal­li­sen asuk­ka­an nosta­man kan­teen vuok­si. Val­mistajat, maano­mistajat, osal­lis­tu­vat yri­tyk­set ja me usko­im­me kui­ten­kin hank­keen onnis­tu­mi­seen ja pidim­me kiin­ni Knip­pen­in tuulipuistosta.

Viiv­äs­tys lisä­si enna­ko­i­mat­to­mien lisä­kustan­nus­ten kustan­nuk­sia mer­kit­tä­väs­ti, joten talousar­vios­sa ei voitu pysyä. Maan pääo­mista­jan ja val­mista­jan yht­eis­työn avul­la kiin­tei­tä kustan­nuk­sia voiti­in alen­taa, ja näin Knip­pen­in tuuli­puis­to voiti­in toteuttaa.

Tavoit­tee­na oli teo­reet­ti­ses­ti pystyä toimit­ta­ma­an Freu­den­ber­gin kau­pung­in koko väes­töl­le vihre­ää ja puh­das­ta säh­köä kol­men tuulitur­bi­i­nin avul­la, ja han­ke otet­ti­in lopul­ta onnis­tu­nee­sti käyt­töön hein­ä­ku­us­sa 2018.

Osallistuminen hankkeeseen

Tähän hankkeeseen ei liity rahoitusosuuksia.

Tiedot

Turbiinit/moduulit

3 x Nord­ex N117/141m — 2.4 MW 

Kokonaisteho

7.2 MW

Rakennusaika

2016–2018

Ota yhteyttä