Hüse­litz

Hüse­litzin tuuli­puis­to on 152 mega­wa­tin asen­ne­tul­la kapa­si­tee­til­la­an yksi Saksan suurim­mista maal­la sija­its­evis­ta tuulipuistoista.

Tämä teho tuo­te­ta­an vain 46 tur­bi­i­nil­la. Muis­sa vas­taa­van tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tin omaa­vis­sa tuuli­puistois­sa on huo­mat­ta­va­sti enem­män tur­bi­i­ne­ja. Tämä osoit­taa jär­jes­tel­mäs­sä käy­tet­ty­jen tur­bi­i­ni­en eri­no­maisen energiatehokkuuden.

Noin 240 mil­joo­nan euron inves­to­in­nil­la raken­ne­tun tuuli­puis­ton koko­nai­spin­ta-ala on 567,2 hehtaaria.

Luku­un otta­mat­ta tur­bi­i­ni­en val­mista­jaa, tan­s­ka­lais­ta Ves­tas-yhtiö­tä, kaik­ki tava­ran­to­imit­tajat tule­vat Stend­a­lin lähialueelta.

Osallistuminen hankkeeseen

Tähän hankkeeseen ei liity rahoitusosuuksia.

Tiedot

Turbiinit/moduulit

46 Ves­tas V 112 — 3.3 MW

Kokonaisteho

152 MW

Rakennusaika

2015–2017

Ota yhteyttä