Bel­lin­gen West ‑tuuli­puis­ton toteuttaminen

Olem­me iloi­sia voides­sam­me ilmoit­taa, että Bel­l­in­gen­in hank­keen toteut­ta­mi­nen ete­nee menestyksekkäästi.
Tuuli­vo­ima­lo­iden perus­tus­ten valu saa­ti­in val­miik­si aika­t­au­lussa, jot­ta beto­nis­ten torn­in osi­en kokoa­mi­nen voida­an suorittaa.

Alt­mar­kin alueel­la (Sach­sen-Anhalt) sija­its­eva han­ke on nykyisen Hüse­litzin tuuli­puis­tom­me vieressä.
Kun nämä kak­si uut­ta voima­laa ote­ta­an käyt­töön, ne tuot­tavat vihre­ää säh­köä yli 10 000 kotitalou­del­le tai yli 340 000 säh­kö­au­ton lat­auk­seen vuodessa.

Eri­ty­is­kii­tok­set suju­vas­ta toteu­tuk­ses­ta kuulu­vat osal­lis­tu­ville yri­tyk­s­il­le Ves­tas (tur­bi­i­ni­val­mista­ja), Max Bögl (perust­uk­set ja beto­ni­tor­ni) ja FEFA (pol­ku- ja nos­tu­ri­py­sä­kö­in­ti­al­ueet, perusrakentaminen).

Han­ket­ta kosk­evat tiedot

Tur­bi­i­nit
2 x Ves­tas V162 6.2MW (napa­kor­keus 166m)

Koko­nai­s­te­ho
12.4 MW

Raken­nu­s­a­ika
Käyt­töö­not­to suun­ni­tel­tu tam­mi­ku­us­sa 2024

 

Kuvia hank­kees­ta

Ota yhteyttä

+49-5971-8608-55

+49-5971-8608-60